56. دوازدهمین ماه

عزیزکم داره دیگه نزدیک به یکسال میشه. یک سال پر از شادی و هیاهو. یک سال پر از قهقه های شیرین تو. یکسال پر از ماجراهای در کنار تو بودن.

توی این ماه به یکباره همه چی عوض شد. انگار در عرض چند روز به کلی مرد شدی. دیگه خیلی قشنگ رو پاهای خودت می ایستی و قدم بر میداری. نمی دونم از چی و کجا باید بنویسم که سرک نمی کشی. زیبا روی من. پا به پای من تو خونه قدم برمیداری و گاهی حتی از من زودتر به مقصد می رسی.

از پله های خونه مامان جون که دیگه مثل باد بالا میری و واسه خودت اوستا شدی.

واژگانی که از لبان زیبایت جاری می شود روز به روز زیادتر شده. اکنون دیگر کلمات زیر را هم علاوه بر قبلی ها به زبان می آوری

پوف (بخاری و هر چیز داغ)

بو(جارو برقی و کلیه وسایل برقی آشپزخانه)

دا(دایی)

دی(شیر)

بههههههههههههه(هر جور خوراکی اعم از پاستیل)

 و اما عکس:

/ 0 نظر / 59 بازدید